नेपालमा धेरै खोलिने टप १० वेबसाईटहरु (अलेक्सा र्यान्किङ्)

नेपालमा ईन्टरनेटको पहुच सँगइ धेरै वेबसाईटहरु बन्दै आइरहेका छन् | सबै साईटहरु बिभिन्न बिधामा केन्द्री त छन र यि साईटहरु मध्य धेरै खोलिने साईट हरु एश प्रकार छन् |

RankSite Name
1google.com
2youtube.com
3onlinekhabar.com
4kantipurdaily.com
5facebook.com
6ratopatai.com
7hamrobazar.com
8bigulnews.tv
9google.com.np
10yahoo.com
Share with friends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *